O nama

Centar za socijalnu skrb Valpovo kao javna ustanova, mjesno je nadležan za područje gradova Valpova i Belišća te općina Bizovac i Petrijevci s pripadajućim prigradskim naseljima i selima.

U realizaciji ciljeva i zadaća, stručni radnici primjenjuju u cijelosti odredbe Zakona o socijalnoj skrbi (“NN” broj: 33/12) kao temeljne zakonske regulative, Obiteljski zakon (“NN” broj: 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07), Zakon o sudovima za mladež (“NN” broj: 84/11), Kazneni zakon (“NN” broj: 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 105/04, 071/06, 110/07, 152/08), Zakon o udomiteljstvu, pročišćeni tekst zakona NN 90/11, 78/12 kao i druge propise i podzakonske akte kojima rješavaju pitanja socijalne sigurnosti građana.

Stručni radnici Centra na temelju javnih ovlasti rješavaju:

· u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite

· u skladu sa zakonom provode ovrhu svojih rješenja

· dostavljaju podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kazneno-pravnu zaštitu

· sudjeluju kao stranke ili umješači pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi

· obavljaju poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove

· provode odgojne mjere nad djecom i mladeži s poremećajima u ponašanju

· obavljaju nadzor nad udomiteljskim obiteljima

· obavljaju i druge poslove sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema

· surađuju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, prosvjetnim i zdravstvenim ustanovama i pravosudnim i drugim državnim tijelima

Stručne poslove Centra za socijalnu skrb Valpovo kao i ostale pomoćno-tehničke poslove obavlja 15 zaposlenih:

STRUČNI RADNICI: DRUGI RADNICI:

socijalni radnici administrativno osoblje
pravnici računovodstveni radnici
psiholog pomoćno osoblje