Statut

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj: 76/93, 29/97. i  47/99 i 35/08 ), članka 139. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj: 157/13, i 152/14.), Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Valpovo na sjednici održanoj  dana  28.04.2015. godine donijelo je Statut Centra za socijalnu skrb Valpovo /pdf/

Skip to content