Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13.) Povjerenica za informiranje donosi Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Preuzmi /pdf/

Skip to content