Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Valpovo

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, a u svezi s odredbama čl. 34.
Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o
sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(„Narodne novine“ broj 95/19), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, donosi Proceduru stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Valpovo

Preuzmi /pdf/

Skip to content