Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019 i 64/2020), čl. 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Valpovo Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Valpovo, KLASA: 023-01/20-01/4, URBROJ: 2185-08-01-01-20-3 od 16. 7. 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Valpovo raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Preuzmi /pdf/