Javni natječaj za prijem u radni odnos – psiholog/inja

Na temelju članka 16. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 61/18 i 3/19) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu Valpovo , uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, broj klase: 100-01/21-02/57 , URBROJ: 524-08-01-01/4-21-1 od 27.svibnja 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo objavljuje Javni natječaj za prijem u radni odnos – psiholog/inja

Preuzmi /pdf/

Skip to content