Obavijest kandidatima

Temeljem Odluke ravnateljice Centra za socijalnu skrb Valpovo, od 9. lipnja 2022. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u radni odnos donosi sljedeću 

OBAVIJEST

Kandidati ( osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu / urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja/ intervju su:

        1. Matea Rajić

Provjera znanja/ intervju obavit će se dana 30. lipnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Valpovo, M. Gupca 11.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja/ intervju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Preuzmi Obavijest /pdf/

Skip to content