Natječaj za radno mjesto socijalni radnik – pripravnik

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19), članka 256. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22 i 46/22), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2022. godini u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2022. godini KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25. ožujka 2022. godine i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo objavljuje

Natječaj za radno mjesto socijalni radnik – pripravnik

Preuzmi natječaj /pdf/

Skip to content