Poziv na pisanu provjeru znanja

Temeljem Odluke ravnateljice Centra za socijalnu skrb Valpovo, od 12.listopada 2022. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u radni odnos donosi sljedeću

OBAVIJEST

Kandidati ( osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu/ urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti pisanoj provjeri znanja su:

       • Bernarda Hosi
       • Tea Rudnički
       • Lea Kolar
       • Dorotea Jauk
       • Dorotea Lovrinčević
       • Željka Semialjac
       • Jelena Martinović
       • Valentina Krnić

Provjera znanja obavit će se dana 4. studenog 2022. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Valpovo, M. Gupca 11.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Utvrđuje se da su gore navedene kandidatkinje prijavljene na javni natječaj te da nije bilo drugih prijava.

 

Preuzmi /pdf/

Skip to content