Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 96/03 i 33/05) i članku 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 111/05) raspisalo Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Natječaj je objavljen 9. listopada 2020. godine u ,,Narodnim novinama” te na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (www.mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od objave, odnosno do 24. listopada 2020. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019 i 64/2020), čl. 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Valpovo Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Valpovo, KLASA: 023-01/20-01/4, URBROJ: 2185-08-01-01-20-3 od 16. 7. 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Valpovo raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Preuzmi /pdf/

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo (KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2185-08-01-01-15-1 od 25. svibnja 2015. godine), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN broj: 61/18 ) i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

  • diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Preuzmi /pdf/

Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Valpovo

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, a u svezi s odredbama čl. 34.
Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o
sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(„Narodne novine“ broj 95/19), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, donosi Proceduru stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Valpovo

Preuzmi /pdf/

Odluka o organizaciji rada,rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Na temelju čl.35.Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo,KLASA:012-01/15-01/1,URBROJ:2185-08-01-01-15-1 od 25.5.2015. i točke 1.stavka 1.Odluke KLASA:011-02/20-01/12,URBROJ:519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada Centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,za koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo dana 7.svibnja 2020.,ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, donosi Odluku o organizaciji rada,rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Preuzmi /pdf/

Obavijest o radnom vremenu

CZSS Valpovo do daljnjega, zbog sprječavanja i preveniranja pojave COVID-19 virusa od 17.03.2020.godine primat će samo hitne i neodgodive slučajeve.

Sve upite i zahtjeve korisnika uputiti na mail czssvalpovo@gmail.com,  fax 031-650 625 ili pismenim putem na adresu Matije Gupca 11,Valpovo.

Odluka /pdf/