Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog od strane Centra za socijalnu skrb Valpovo, Valpovo, M. Gupca 11, dana 12. listopada 2022. godine u Narodnim novinamabr. 118/2022, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na službenoj stranici Centra za socijalnu skrb Valpovo, za prijem u radni odnos za zapošljavanje pripravnika na određeno Vrijeme — 12 mjeseci, putem mjere za stjecanje prvog radnogiskustva — pripravništvo za zvanje: socijalni radnik — 1 izvršitelj, izvješćujemo da je donesena odluka o konačnom izboru kandidata.

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, pristupili su pisanom testiranju od strane Centra za socijalnu skrb Valpovo.

Temeljem rezultata pisanog testiranja i intervjua s kandidatima, Povjerenstvo za prijem u radni odnos za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme — 12 mjeseci, putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva — pripravništvo za zvanje: socijalni radnik — 1 izvršitelj, izabralo je kandidatkinju:

    • Bernardu Hosi

Vaše zamolbe ostaju u našoj službenoj evidenciji, dok će vam se priložena dokumentacija vratiti putem pošte.
Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Centru za socijalnu skrb Valpovo.

Obavijest kandidatima za intervju

Temeljem Odluke ravnateljice Centra za socijalnu skrb Valpovo, od 12. listopada 2022. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u radni odnos donosi sljedeću obavijest

Kandidati koji su na pisanoj provjeri ostvarili najbolje rezultate te su pozvani pristupiti intervjuu su:

     • Bernarda Hosi
     • Jelena Martinović
     • Dorotea Jauk

Intervju će se obaviti dana 9. studenog 2022. godine u razdoblju od 12,00 do 13,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Valpovo, M. Gupca 11

 

Preuzmi /pdf/

Poziv na pisanu provjeru znanja

Temeljem Odluke ravnateljice Centra za socijalnu skrb Valpovo, od 12.listopada 2022. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u radni odnos donosi sljedeću

OBAVIJEST

Kandidati ( osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu/ urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti pisanoj provjeri znanja su:

       • Bernarda Hosi
       • Tea Rudnički
       • Lea Kolar
       • Dorotea Jauk
       • Dorotea Lovrinčević
       • Željka Semialjac
       • Jelena Martinović
       • Valentina Krnić

Provjera znanja obavit će se dana 4. studenog 2022. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Valpovo, M. Gupca 11.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Utvrđuje se da su gore navedene kandidatkinje prijavljene na javni natječaj te da nije bilo drugih prijava.

 

Preuzmi /pdf/

Natječaj za radno mjesto socijalni radnik – pripravnik

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19), članka 256. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22 i 46/22), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2022. godini u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2022. godini KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od 25. ožujka 2022. godine i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo objavljuje

Natječaj za radno mjesto socijalni radnik – pripravnik

Preuzmi natječaj /pdf/

Natječaj za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini

Republika Hrvatska svake godine u povodu Svjetskog dana djeteta koji se obilježava 20. studenog na dan prihvaćanja Konvenciju o pravima djeteta, dodjeljuje nagrade za promicanje prava djeteta. Postupak dodjele nagrada je uređen Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05).
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos u promicanju prava djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima i/ili grupi pojedinaca za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima prava djeteta u protekloj godini.
Kandidate za nagradu mogu predložiti pravne i fizičke osobe.
Ministarstvoje 7. listopada 2022. objavilo Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini, u Narodnim novinama, Jutarnjem listu te Večernjem listu, kao i na mrežnoj stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Odluka o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto diplomirani socijalni radnik/magistar socijalnog rada u Centru za socijalnu skrb Valpovo, Valpovo, Matije Gupca 11, utvrđuje se da je Matea Rajić iz Osijeka, Stadionsko naselje 36, jedina prijavljena kandidatkinja na javni natječaj s kojom je potrebno zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Preuzmi Odluku /pdf/

Obavijest kandidatima

Temeljem Odluke ravnateljice Centra za socijalnu skrb Valpovo, od 9. lipnja 2022. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u radni odnos donosi sljedeću 

OBAVIJEST

Kandidati ( osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu / urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja/ intervju su:

    1. Matea Rajić

Provjera znanja/ intervju obavit će se dana 30. lipnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Valpovo, M. Gupca 11.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja/ intervju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Preuzmi Obavijest /pdf/

Javni natječaj za radno mjesto diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo (KLASA: 012-01/15- 01/1, URBROJ: 2185-08-01-01-15-1 od 25. svibnja 2015. godine), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN broj: 61/18 ) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:
diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

Preuzmi:

 • Javni natječaj /pdf/

Javni poziv za prijavu kandidata za GREVIO

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

Skip to content