Odluka o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto diplomirani socijalni radnik/magistar socijalnog rada u Centru za socijalnu skrb Valpovo, Valpovo, Matije Gupca 11, utvrđuje se da je Matea Rajić iz Osijeka, Stadionsko naselje 36, jedina prijavljena kandidatkinja na javni natječaj s kojom je potrebno zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Preuzmi Odluku /pdf/

Obavijest kandidatima

Temeljem Odluke ravnateljice Centra za socijalnu skrb Valpovo, od 9. lipnja 2022. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u radni odnos donosi sljedeću 

OBAVIJEST

Kandidati ( osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu / urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja/ intervju su:

        1. Matea Rajić

Provjera znanja/ intervju obavit će se dana 30. lipnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Valpovo, M. Gupca 11.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja/ intervju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Preuzmi Obavijest /pdf/

Javni natječaj za radno mjesto diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo (KLASA: 012-01/15- 01/1, URBROJ: 2185-08-01-01-15-1 od 25. svibnja 2015. godine), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN broj: 61/18 ) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:
diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

Preuzmi:

  • Javni natječaj /pdf/

Javni poziv za prijavu kandidata za GREVIO

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

Javni natječaj za prijem u radni odnos – psiholog/inja

Na temelju članka 16. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 61/18 i 3/19) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu Valpovo , uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, broj klase: 100-01/21-02/57 , URBROJ: 524-08-01-01/4-21-1 od 27.svibnja 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo objavljuje Javni natječaj za prijem u radni odnos – psiholog/inja

Preuzmi /pdf/

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u svezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja, broj: KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo objavljuje Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika – psiholog

Preuzmi /pdf/

Javni natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo (KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2185-08-01-01-15-1 od 25. svibnja 2015. godine), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN broj: 61/18 ) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, raspisuje

Javni natječaj za radno mjesto diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Tekst natječaja sa svim uvjetima možete preuzeti ovdje

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 96/03 i 33/05) i članku 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 111/05) raspisalo Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Natječaj je objavljen 9. listopada 2020. godine u ,,Narodnim novinama” te na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (www.mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od objave, odnosno do 24. listopada 2020. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Skip to content