Javni natječaj za prijem u radni odnos – psiholog/inja

Na temelju članka 16. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 61/18 i 3/19) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu Valpovo , uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, broj klase: 100-01/21-02/57 , URBROJ: 524-08-01-01/4-21-1 od 27.svibnja 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo objavljuje Javni natječaj za prijem u radni odnos – psiholog/inja

Preuzmi /pdf/

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u svezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja, broj: KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo objavljuje Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika – psiholog

Preuzmi /pdf/

Javni natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo (KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2185-08-01-01-15-1 od 25. svibnja 2015. godine), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN broj: 61/18 ) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, raspisuje

Javni natječaj za radno mjesto diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Tekst natječaja sa svim uvjetima možete preuzeti ovdje

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 96/03 i 33/05) i članku 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 111/05) raspisalo Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Natječaj je objavljen 9. listopada 2020. godine u ,,Narodnim novinama” te na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (www.mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od objave, odnosno do 24. listopada 2020. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 i 127/2019), čl. 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019 i 64/2020), čl. 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Valpovo Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Valpovo, KLASA: 023-01/20-01/4, URBROJ: 2185-08-01-01-20-3 od 16. 7. 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Valpovo raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Preuzmi /pdf/

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo (KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2185-08-01-01-15-1 od 25. svibnja 2015. godine), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN broj: 61/18 ) i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

  • diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Preuzmi /pdf/

Skip to content