OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 12 studenoga 2021.g., donio je:

ODLUKU

o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova.

  • Prema istoj odluci, sve osobe koje ulaze u unutarnji prostor Centra za socijalnu skrb Valpovo, imaju obvezu predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. Osobe koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Centra.
  • Od gore navedenog su izuzete osobe:
    • čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima (osobe kojima je uručen službeni poziv Centra) i
    • kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVlD-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

Odluka stupa na snagu 16.11.2021.g.

Zbog gore navedenog i nadalje upućujemo naše korisnike da u što većoj mjeri komunikaciju s Centrom ostvaruju putem:

telefona: 031/651-920,

fax-a: 031/650-625

email-a: czssvalpovo@gmail.com

Također za podnošenje zahtjeva i drugu komunikaciju s Centrom molimo da koristite službene obrasce Centra, objavljene u dijelu „Obrasci i zahtjevi“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Valpovo adresa: www.czssvalpovo.hr.

Sve zahtjeve i pismena zaprimamo i elektroničkim putem na email:czssvalpovo@gmail.com  ili fax.: 031/650-625.

Također, možete koristiti i kontakte objavljene u dijelu „Kontakt“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Valpovo, adresa: www.czssvalpovo.hr.

 

Preuzmi Odluka stožera /pdf/

Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Valpovo

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, a u svezi s odredbama čl. 34.
Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o
sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(„Narodne novine“ broj 95/19), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, donosi Proceduru stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Valpovo

Preuzmi /pdf/

Odluka o organizaciji rada,rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Na temelju čl.35.Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo,KLASA:012-01/15-01/1,URBROJ:2185-08-01-01-15-1 od 25.5.2015. i točke 1.stavka 1.Odluke KLASA:011-02/20-01/12,URBROJ:519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada Centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,za koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo dana 7.svibnja 2020.,ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, donosi Odluku o organizaciji rada,rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Preuzmi /pdf/

Skip to content