Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo?
•udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji
•udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika
•smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika
•udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji

Što je udomiteljska obitelj?
•udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomljavanje djece
•djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem

Udomljavanje odraslih osoba
•u udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, te osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem

Kako postati udomitelj?
•obratite se Centru za socijalnu skrb Valpovo prijemni ured osobno kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije
•osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte
•postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak stručnih radnica u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima
•ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje
•nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati

Potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva
1.Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (dostupan u prijemnom uredu)
2.Domovnica
3.Rodni list (za sve punoljente članove obitelji)
4.Dokument o završenom školovanju (preslika svjedodžbe ili diplome – dokaz da je osoba stekla najmanje osnovnoškolsko obrazovanje)
5.Liječnička potvrda liječnika opće medicine da osoba ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnost (za sve punoljetne članove obitelji)
6.Potvrda o prihodu svih članova obitelji
7.Izvod iz zemljišnih knjiga (kao dokaz vlasništva nekretnine) ili preslika ugovora o najmu stambenog prostora (za trajanje od najmanje 4 godine)
8.Preslika osobne iskaznice (ili original na uvid)
9.Potpisna suglasnost punoljentih članova obitelji za bavljenje udomiteljstvom (izjava se uzima u Centru)

Skip to content