Objave

OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 12 studenoga 2021.g., donio je:

ODLUKU

o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova.

  • Prema istoj odluci, sve osobe koje ulaze u unutarnji prostor Centra za socijalnu skrb Valpovo, imaju obvezu predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. Osobe koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Centra.
  • Od gore navedenog su izuzete osobe:
    • čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima (osobe kojima je uručen službeni poziv Centra) i
    • kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVlD-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

Odluka stupa na snagu 16.11.2021.g.

Zbog gore navedenog i nadalje upućujemo naše korisnike da u što većoj mjeri komunikaciju s Centrom ostvaruju putem:

telefona: 031/651-920,

fax-a: 031/650-625

email-a: czssvalpovo@gmail.com

Također za podnošenje zahtjeva i drugu komunikaciju s Centrom molimo da koristite službene obrasce Centra, objavljene u dijelu „Obrasci i zahtjevi“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Valpovo adresa: www.czssvalpovo.hr.

Sve zahtjeve i pismena zaprimamo i elektroničkim putem na email:czssvalpovo@gmail.com  ili fax.: 031/650-625.

Također, možete koristiti i kontakte objavljene u dijelu „Kontakt“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Valpovo, adresa: www.czssvalpovo.hr.

 

Preuzmi Odluka stožera /pdf/

Protokol COVID

Temeljem čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, a sukladno Naputku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2, KLASA: 550-06/21-11/135 od dana 29.09.2021. godine, Smjernicama za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 i Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SASR-CoV-2 ( „NN“ 105/2021) od dana 04.10.2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, donosi sljedeći:

PROTOKOL S UPUTAMA I SMJERNICAMA O NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA I PROVJERE VALJANOSTI DOKAZA O CIJEPLJENJU, PREBOLJENJU ILI TESTIRANJU ZAPOSLENIKA

Preuzmi /pdf/

Javni natječaj za prijem u radni odnos – psiholog/inja

Na temelju članka 16. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 61/18 i 3/19) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu Valpovo , uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, broj klase: 100-01/21-02/57 , URBROJ: 524-08-01-01/4-21-1 od 27.svibnja 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo objavljuje Javni natječaj za prijem u radni odnos – psiholog/inja

Preuzmi /pdf/

Projekt I tata je važan

I tata je važan projekt je poticanja očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu pomoću predavanja, kao i davanja podrške očevima na području Osječko-baranjske županije. Projektom se promiče rodna ravnopravnosti i aktivno očinstvo u obiteljskom životu, unapređuje usluga savjetodavnog rada s očevima u lokalnoj zajednici te nudi podrška budućim roditeljima u jačanju njihovih roditeljskih kompetencija, projekt provodi Dječji kreativni centar Dokkica u partnerstvu s Domom zdravlja Osijek uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projekt se provodi od lipnja 2020. do ožujka 2021.

Jedna od projektnih aktivnosti projekta I tata je važan predavanja su za polaznike Tečaja za trudnice i partnere u Domu zdravlja Osijek. S obzirom na to da se uslijed pandemije koronavirusa obustavilo održavanje Tečaja, odlučili smo napraviti priručnik Uloga oca u odgoju za očeve (i majke) koji žele saznati više o tome kako preuzeti aktivnu roditeljsku ulogu. I tata je važan projekt je poticanja očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i
aktivniju roditeljsku ulogu, a provodi se uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
U priručniku Uloga oca u odgoju autorica Andrea Žulj, mag. psyh., voditeljica psihosocijalne podrške za djecu i roditelje u Dokkici daje odgovore na neka od pitanja koja muče mnoge roditelje i prijedloge kako kvalitetno provoditi vrijeme sa svojim djetetom. Priručnik pročitajte u nastavku.

Priručnik – I tata je važan
Promotivni video