Objave

Odluka o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto diplomirani socijalni radnik/magistar socijalnog rada u Centru za socijalnu skrb Valpovo, Valpovo, Matije Gupca 11, utvrđuje se da je Matea Rajić iz Osijeka, Stadionsko naselje 36, jedina prijavljena kandidatkinja na javni natječaj s kojom je potrebno zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Preuzmi Odluku /pdf/

Obavijest kandidatima

Temeljem Odluke ravnateljice Centra za socijalnu skrb Valpovo, od 9. lipnja 2022. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u radni odnos donosi sljedeću 

OBAVIJEST

Kandidati ( osobe koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu / urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja/ intervju su:

    1. Matea Rajić

Provjera znanja/ intervju obavit će se dana 30. lipnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Valpovo, M. Gupca 11.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja/ intervju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Preuzmi Obavijest /pdf/

Javni natječaj za radno mjesto diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo (KLASA: 012-01/15- 01/1, URBROJ: 2185-08-01-01-15-1 od 25. svibnja 2015. godine), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN broj: 61/18 ) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:
diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

Preuzmi:

 • Javni natječaj /pdf/

Javni poziv za prijavu kandidata za GREVIO

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 12 studenoga 2021.g., donio je:

ODLUKU

o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova.

 • Prema istoj odluci, sve osobe koje ulaze u unutarnji prostor Centra za socijalnu skrb Valpovo, imaju obvezu predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. Osobe koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Centra.
 • Od gore navedenog su izuzete osobe:
  • čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima (osobe kojima je uručen službeni poziv Centra) i
  • kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVlD-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

Odluka stupa na snagu 16.11.2021.g.

Zbog gore navedenog i nadalje upućujemo naše korisnike da u što većoj mjeri komunikaciju s Centrom ostvaruju putem:

telefona: 031/651-920,

fax-a: 031/650-625

email-a: czssvalpovo@gmail.com

Također za podnošenje zahtjeva i drugu komunikaciju s Centrom molimo da koristite službene obrasce Centra, objavljene u dijelu „Obrasci i zahtjevi“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Valpovo adresa: www.czssvalpovo.hr.

Sve zahtjeve i pismena zaprimamo i elektroničkim putem na email:czssvalpovo@gmail.com  ili fax.: 031/650-625.

Također, možete koristiti i kontakte objavljene u dijelu „Kontakt“ na internetskoj stranici Centra za socijalnu skrb Valpovo, adresa: www.czssvalpovo.hr.

 

Preuzmi Odluka stožera /pdf/

Skip to content