Objave

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo (KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2185-08-01-01-15-1 od 25. svibnja 2015. godine), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN broj: 61/18 ) i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto:

  • diplomirani socijalni radnik-ca / magistar/ica socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Preuzmi /pdf/

Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Valpovo

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, a u svezi s odredbama čl. 34.
Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o
sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(„Narodne novine“ broj 95/19), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, donosi Proceduru stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Valpovo

Preuzmi /pdf/

Odluka o organizaciji rada,rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Na temelju čl.35.Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo,KLASA:012-01/15-01/1,URBROJ:2185-08-01-01-15-1 od 25.5.2015. i točke 1.stavka 1.Odluke KLASA:011-02/20-01/12,URBROJ:519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada Centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,za koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo dana 7.svibnja 2020.,ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, donosi Odluku o organizaciji rada,rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Preuzmi /pdf/

Obavijest o radnom vremenu

CZSS Valpovo do daljnjega, zbog sprječavanja i preveniranja pojave COVID-19 virusa od 17.03.2020.godine primat će samo hitne i neodgodive slučajeve.

Sve upite i zahtjeve korisnika uputiti na mail czssvalpovo@gmail.com,  fax 031-650 625 ili pismenim putem na adresu Matije Gupca 11,Valpovo.

Odluka /pdf/